Sebavedomie môžete získať aj športom

Adela Jasenovcová

Sebavedomie je o uvedomení si vlastnej hodnoty, kvalít, schopností a spája sa s vierou v budúce úspechy. 

Sebavedomie môžete získať aj športom
13. APR 2017

Vtedy ste presvedčení o správnosti vlastného konania a bez ostychu, namyslenosti alebo podceňovania cítite istotu. Tvoria vám ho už v rannom detstve na základe hodnotenia kľúčových osôb, no rozvíja sa najmä dlhoročnou skúsenosťou. Ovplyvňujú ho nielen blízki, ale vy sami, vašimi hodnoteniami, cez úspechy a neúspechy, ale aj prostredníctvom svetonázoru a náboženského presvedčenia. Ak máte zdravé sebavedomie, ste schopní nazerať na seba, akí naozaj ste.

Sebavedomie športovca

Vďaka športovým úspechom môže sebavedomie výrazne narásť. Avšak skutočné sebavedomie prichádza ešte pred výkonom, pred štartom, nie ako reakcia na podaný výkon, hoci môže byť viac ako uspokojivý. Jeho úroveň nezávisí od aktuálneho výkonu alebo prípadných chýb. Či už ide o pretek alebo len tréning, platí, aby ste sa sústredili na jedinú vec. Vytvorte pozitívny obraz, v závislosti od toho, aké výkony ste už dosiahli a kam sa chcete dostať. Myslite nato, že si idete po výhru, nie naopak. Zamerajte sa na svoje prednosti. Predsa ste tvrdo trénovali a zaslúžite si zvíťaziť. Ste na správnej ceste skutočne veriť vo svoje schopnosti.

Muži versus ženy

Pozícia mužov a žien v živote je, aj bude, rozdielna. Duševná aj telesná výbava je dokonale špecializovaná na rozdielnosť životných úloh. Nie je hierarchická, veď správna spolupráca žien a mužov prináša rádovo lepšie výsledky v porovnaní s „unisex“ prístupom. Prieskumy ukazujú, že pokiaľ ide napríklad o zoznamovanie ženy s mužom, sebavedomejšie sú ženy. Hrá v tom pravdepodobne rolu biosociálna rovina: žena si vyberá ideálneho partnera a muž sa snaží na ňu zapôsobiť. Z psychologického pohľadu sebavedomie nie je funkciou pohlavia.

Sebavedomie v profesionálnom živote

Pracovné prostredie je typické situáciami hodnotenia. Ide najmä o formálnu stránku, ako sú hodnotiace pohovory, spätná väzba od šéfa, finančné hodnotenie, pracovná pozícia. No v rámci kolegiálnych vzťahov hrá rolu aj neformálna stránka. Úroveň a formulácia hodnotení, ako aj atmosféra a firemná kultúra vás výrazne ovplyvnia a tak môžete reagovať zmenami v sebavedomí. Tiež vlastná činnosť, výsledky práce, vnímanie prospešnosti, vplyvu a zmyslu svojej práce sa odrážajú v tom, ako sa vnímate. Vlastný úspech a jeho ocenenie vás posúva ďalej.

Zdravo sebavedomo

Ak sa chcete cítiť sebaisto, musíte na sebe dlhé roky makať. Samozrejme, že vás ovplyvňuje aj  temperament, povahové vlastnosti a už spomínané detstvo. Avšak najpodstatnejšie na zdravom sebavedomí je skutočné poznanie svojich schopností. Uvedomiť si a prijať svoj objektívny obraz. Musíte čeliť rôznorodým „skúškam života“, kedy máte možnosť zažiť a zhodnotiť svoje danosti, a tiež vypočuť od ostatných ľudí hodnotenie. Paradoxne, aj keď vás vonkajšie okolnosti silno ovplyvňujú, riešenie nízkeho sebavedomia je iba vo vás. Posilnenie zdravého sebavedomia je tak úzko spojené so sebapoznaním a sebaprijatím. Neviažte svoju hodnotu na výkon, úspech či spoločenské postavenie. Radšej kriticky prijmite svoje nedostatky a stavajte na rozvoji vlastností, zručností a zdravého hodnotového rebríčka. 

Buďte na seba hrdí

Aby ste mohli byť na seba pyšní, musíte mať v poriadku hodnotovú orientáciu, jasný obraz ideálneho, prípadne želaného „JA“ a stanoviť si ciele. Ak ste výkonovo orientovaní, k hrdosti na seba potrebujete síce reálny, ale pritom dostatočne ambiciózny cieľ. Podobne ako pri športe ho potom s patričným vypätím síl chcete dosiahnuť.  Po ňom sa nutne porozhliadnite po ďalšom, najlepšie ešte ambicióznejšom, cieli. Ak chcete na sebe pracovať v hlbšom význame, v zmysle toho, akí by ste chceli byť, potrebujete poznať svoj hodnotový, morálny rebríček. Akési ideálne „JA“. Tento ideál by mal mať zároveň aj spoločenskú hodnotu. Keď už máte vytvorený dokonalý obraz, zistite, aká cesta k nemu vedie a čo vám na tej ceste môže pomôcť. Pri práci na dosahovaní želaného „JA“ smelo oceňujte svoje približovanie, dosahovanie postupných krokov, ako aj samotné rozhodnutie pracovať na sebe.

Na článku spolupracovala Erika Matwij z Human Inside.

Zdroj titulnej fotky: #PerfectNever, Reebok


DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Sebavedomie môžete získať aj športom

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.

 
Chudnutie

 

Aký je podľa vás najúčinnejší spôsob chudnutia?

Jednoznačne diéty
Zdravé stravovanie
Pravidelné cvičenie
Kombinácia cvičenia a zdravého stravovania

Celkom hlasovalo: 1755
Archív ankiet

Odber newsletterov
Tip pre redakciu
Poslať článok

Poslať článok môže len registrovaný užívateľ.